You are Here :- මුල් පිටුව >සර්වේයර් ජනරාල්ගේ පනිවිඩය

සර්වේයර් ජනරාල්ගේ පනිවිඩය

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මැනුම් සහ සිතියම් සඳහා ජාතික නියෝජ්‍යායතනය ලෙස සේවය කරන අතර ජාතිය වෙනුවෙන් එකී සුවිශේෂ වගකීම උසුලයි.වත්මන් තත්වයේ ඇති මෙම දෙපාර්තමේන්තුව 1800 දී පිහිටුවන ලදී.වසර 217 තිස්සේ පැවති අඛණ්ඩ පැවැත්ම ඕනෑම රාජ්‍ය සංවිධානයක් සඳහා අභිමානනීය වු වාර්තාවකි.
මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ සංවර්ධන කටයුතු වලදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිබේ.ඉඩම් නිරවුල් කිරීම සඳහා මැනුම්,ඉඩම් සංවර්ධනය,ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණය,මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය,ගල්ඔය වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිය,දක්ෂිණ අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය,දක්ෂිණ වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය,දක්ෂිණ ගුවන් තොටුපොළ පිහිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය,විදුලි උත්පාදන ව්‍යාපෘති,භූමිතික පාලන ජාලය පිහිටුවීම සහ ගෝලීය ස්ථානීය ක්‍රමය හඳුන්වාදෙමින් එය ඉහල නිරවද්‍යතාවයට උසස් කිරීම,ජාතික සිතියම් සංග්‍රහය භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් (සිංහල,දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි) පළකිරිම, පසුව 1:50,000 භූ ලක්ෂණාත්මක සිතියම් මාලාව ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද සමස්ථ දේශයම සඳහා අඟලට සැතපුමේ සිතියම් මාලාව,දේශයේ 80% ක් සඳහා  1: 10,000 භූ ලක්ෂණාත්මක සිතියම් මාලාව, 1:2,000 කොළඹ සහ අව‍ට නගර සිතියම්, 1:250,000, 1:50,000 සහ  1:10,000 පරිමාණයේ භූ ලක්ෂණාත්මක දෛශික දත්ත ගබඩාව, ඉටුකළ සුවිශාල මෙහෙවරෙන් කිහිපයක් පමණක් වේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ 2014 සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී තීරණ ගැනීමට සහ පුනරුත්තාපන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වන සේ, බලපෑමට ලක්වූ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ සිතියම්ගත කිරීම, ඉටු කළ විශාල කර්තව්‍යයන්ගෙන් එකකි.රජයේ නව සංවර්ධන සංකල්පයන් ය‍ටතේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාකාරකම් ලෙස සිතියම් සකස් කිරීම සඳහා  සහ බිම්සවිය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉඩම් හිමියන්ට නිරවුල් ඔප්පුවක් ලබාදීම සඳහා රටේ සියළුම සහ එක් එක් බිම් කොටස් පරිගණක දත්තගත කිරීම සඳහා මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම, උතුරු අධි‍වේගී ව්‍යාපෘතියට දායක වීම, අවතැන් වූ පුරවැසියන් රටේ ඊසාන දිග කළ
ාපයේ පදිංචි කිරීම සඳහා අත්පත්කර ගැනීමේ සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ මැනුම් සිදු කිරීම පෙන්වාදිය හැක.
තවද මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, භූ-තොරතුරු පරිහරණය සහ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වු නවතම තක්ෂණයෙන් සමන්විත වේ.ජාතියේ සුභ සිද්ධිය සඳහා රටේ සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීමට දොරටු විවර කරන නවීන තක්ෂණයේ විස්මයජනක වෙනසක් සමඟ එක්වීම සඳහා වන විද්‍යාව සහ තක්ෂණ ගවේෂණය සඳහා නිතැතින්ම පර්යේෂණයන්හි නියැලේ.
වෘත්තීයේ ශේෂ්ඨ සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කරමින් රටේ සංවර්ධනය සඳහා අවංක සහ කැපවුණු සේවාවක් ඉටුකිරීමට,මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව තම සේවකයන්ට මාර්ගෝපදේශ සලසයි.
ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ 47 වැනි සර්වේයර් ජනරාල් වරයා වශයෙන් මෙම පණිවුඩය ගෙන ඒමට ලැබිම මට මහත් ගෞරවයකි.

 

පි.එම්.පි.උදයකාන්ත
සර්වේයර් ජනරාල්
ශී‍්‍රලංකා

පුවත් විපරම
Survey Department Of Sri Lanka


>>
Three awards received by the Survey Department in National Productivity Award Competition in 2015.

1.Provincial Surveyor General Office-North Western - 3rd Place

2.Surveyor Generals Office - Special Commendation

3.Institute of Surveying & Mapping - Special Commendation
                                                2017-01-03

 
Untitled Document

 

කතු හිමිකම © 2014 ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමෙන්තුව සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි